Naši partneri

 

• Ostatná podnikateľská obec
• Slovenská asociácia rizikového manažmentu
• Poisťovne pôsobiace na trhu v SR


ALLIANZ poisťovňa, a.s.
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Komunálna poisťovňa, a.s.
ČSOB Poisťovňa, a.s.
UNION poisťovňa, a.s.
Wüstenrot poisťovňa, a.s.
PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Groupama poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Ӧstrerreichische Hagelversicherung – Versicherungsverein Gegenseitigkeit, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
HDI Versicherung AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Generali Poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
UNIQA pojišťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu