Naše služby

 

JCMK Capital Solutions, a.s. je v porovnaní s konkurenciou z oblasti poisťovacích agentov odlišná v nasledovných skutočnostiach:


1. Vytvárame poistné produkty individuálne podľa potrieb každého klienta.
2. Spolupodieľame sa na vydavateľskej činnosti odborných publikácií.
3. Otvárame pracoviská v blízkosti, alebo priamo v sídlach klientov a poskytujeme priamy servis a súčinnosť pri zmenách v podmienkach poistenia, vrátane likvidácie poistných udalostí po ich vzniku.
4. Doškoľujeme zamestnancov svojich klientov a umožňujeme im prístup do firemného poisťovacieho systému na základe hesla a prístupových práv prostredníctvom internetu.
5. Poskytujeme doplnkové služby pre našich klientov v oblastiach poradenstva, ako :
- poskytovanie odborného poradenstva pri odškodnení osôb poškodených dopravnou nehodou
- poskytovanie komplexného servisu pri poistení právnej ochrany.

Zabezpečíme komplexné služby v oblasti finančného poradenstva a poistenia

• Poskytovania odborného poradenstva týkajúceho sa otázok poistenia a riadenia rizík
• Vypracovania komplexného auditu poistenia klienta
• Vypracovania komplexného návrhu na obstaranie:
- poistenia majetku
- poistenia motorových vozidiel
- zodpovednostné poistné produkty
- poistenia zodpovednosti zamestnancov za škody spôsobené zamestnávateľovi
• Optimalizácie poistného a rizík s cieľom odstránenia podpoistenia majetku
• Poskytovania nezaujatých a objektívnych informácií o ponúkaných produktoch a službách poisťovní
• Vykonávania správy už uzatvorených poistných zmlúv, vrátane činností smerujúcich k zmene, obnove alebo vypovedaniu existujúcich poistných zmlúv
• Informovania o nutnosti aktualizovať rozsah a podmienky poistnej ochrany a navrhovania opatrenia na jej optimalizáciu
• Napomáhania pri riešení škodových udalostí

Doplnkové služby

• Poskytovanie odborného poradenstva pri odškodnení osôb poškodených dopravnou nehodou
• Poskytovanie komplexného servisu pri poistení právnej ochrany.

Partnermi JCMK Capital Solutions, a.s. sú:

• Ostatná podnikateľská obec
• Slovenská asociácia rizikového manažmentu
• Fyzické a právnické osoby zaoberajúce sa municipálnym sektorom z krajín V- 4.
• Poisťovne pôsobiace na trhu v SR