Poistenie majetku

 
Poistenie rodinných domov alebo bytov vo vlastníctve fyzických osôb
Tento produkt je určený na poistenie majetku fyzických osôb ktorý majú v osobnom vlastníctve.Čo všetko si môžete poistiť?

Rodinný dom: vrátane stavebných súčastí, prípojok vody, kanalizácie či elektriny a stavebného materiálu.
Byt: vrátane stavebných súčastí, prípojok a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu.

Okrem uvedených základných predmetov je možné si poistiť aj garáž (alebo garážové státie v obytnom dome), poľnohospodárske stavby, iné drobné stavby, plot, studňu, septik, žumpu, bazén.

Proti akým rizikám je objekt chránený

• požiar, výbuch, blesk, pád lietadiel
• víchrica a krupobitie
• zosuv pôdy, zrútenie skál a zemín, zosuv alebo zrútenie lavín, zemetrasenie, tiaž snehu alebo námrazy
• odcudzenie stavebných súčasti
• povodeň a záplava
• voda z vodovodných zariadení
• náraz vozidla, zadymenie, nadzvukovú vlnu, pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov
• atmosférické zrážky
• vandalizmus
• rozbitie skla

K ľubovoľnému balíku krytia je možné dojednať poistenie elektromotorov na riziko skrat a prepätie. Tiež Vám odporúčame pripoistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľností, ktoré kryje škody na zdraví alebo majetku spôsobené iným osobám (napr. škody v dôsledku uvoľnenej škridly na streche, zamrznutého chodníka pred rodinným domom a pod.)

Poistenie zariadenia domácnosti
Obávate sa, že Vás vykradnú, vznikne u Vás požiar alebo skrat zničí Vašu elektroniku? Že budete vytopený, alebo že Vám praskne radiátor a Vy budete musieť uhradiť škodu susedom?

Čo všetko si môžete poistiť

Všetky predmety ktoré slúžia k prevádzke domácnosti alebo k uspokojovaniu potrieb jednotlivých členov domácnosti.
Je to predovšetkým nábytok, odevy a obuv, domáce spotrebiče, športové potreby (bicykle, lyžiarska výstroj,...), fotoaparáty a kamery, audiovizuálna technika a iná spotrebná elektronika, ale aj zbierky známok, mincí a iné podobné zbierky, predmety umeleckej alebo historickej hodnoty, cenné papiere, peniaze v hotovosti, osobné počítače s príslušenstvom či súčiastky motorových vozidiel a motocyklov.

Proti akým rizikám je váš majetok chránený

• požiar, výbuch, blesk, pád lietadiel
• víchrica a krupobitie
• zosuv pôdy, zrútenie skál a zemín, zosuv alebo zrútenie lavín, zemetrasenie, tiaž snehu alebo námrazy
• odcudzenie s prekonaním prekážky, vrátane lúpeže a vnútorného vandalizmu
• povodeň a záplava
• voda z vodovodných zariadení
• náraz vozidla, zadymenie, nadzvukovú vlnu, pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov
• atmosférické zrážky
• poškodenie zámkov
• rozbitie skla


K uvedeným rizikám je možné dojednať poistenie elektromotorov a elektrospotrebičov na riziká skrat, prepätie a výrobné chyby, či chyby materiálu. Poistenie proti týmto rizikám je možné okrem všetkých typom domácich elektrospotrebičov dojednať tiež pre predmety ako audiovizuálna technika, osobné počítače a ich príslušenstvo, ale napr. aj pre rôzne domáce stavebné náradie ako kosačky, brúsky či zváračky.

Tiež Vám odporúčame pripoistenie zodpovednosti za škodu členov domácností, ktoré kryje škody na zdraví alebo majetku spôsobené iným osobám pri bežnom občianskom živote.