Prečo sa zveriť maklérovi

 

Poisťovací agent zastupuje a stáva sa odborným garantom klienta na poistnom trhu. Na základe znalostí poistného trhu vykonáva pre klienta činnosti ohľadom správy existujúcich poistných zmlúv, činnosti smerujúce k uzatvoreniu nových poistných zmlúv a pri riešení vzniku poistnej udalosti. Tieto činnosti vykonáva ako právnická osoba na základe zmluvy s jednou alebo s viacerými poisťovňami.
Poisťovací agent musí spĺňať zákonom stanovené podmienky týkajúce sa odbornej spôsobilosti.