Poistenie osôb

 
Životné poistenie

Životné poistenie dnes patrí k štandardom každej rodiny. V dnešnej hektickej a uponáhľanej dobe by sme mali myslieť na kvalitné poistenie, ktoré zaistí nie len nás, ale i celú Vašu rodinu. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam Vám radi odporučíme najlepšie riešenie a najlepšiu ochranu.

Vyberať si môžete zo širokej škály poistných produktov:

Kapitálové životné poistenie

Kapitálové životné poistenie patrí k najobľúbenejším a najčastejšie využívaným poistným produktom. Toto poistenie predstavuje kombináciu poistenia pre prípad smrti (alebo dožitia) a sporenia. To znamená, že časť z poistného kryje riziko smrti a časť poisťovňa pripisuje klientovi ako tzv. kapitálovú hodnotu, ktorá je ďalej zhodnocovaná.

V prípade smrti poisťovňa vyplatí nie len kapitálovú hodnotu poistenia, ale tiež poistnú čiastku, na ktorú bolo poistenie zjednané.

Pre koho je poistenie vhodné

Pre tých, ktorí chcú finančne zaistiť svojich blízkych v prípade svojej smrti. Niekedy je životné poistenie požadované bankou pre prípad zaistenia finančného úveru.

Poistenie detí

Zaistite svojim deťom bezstarostný vstup do života a začnite im sporiť už teraz. K dispozícii je Vám široká škála produktov, z ktorej si môžete vybrať ten typ poistenia, ktorý Vám bude najviac vyhovovať.

Pre koho je poistenie vhodné?

Toto poistenie by mali mať zjednané všetci rodičia, ktorí chcú svojim deťom uľahčiť vstup do dospelosti a nasporiť im finančné prostriedky pre jednoduchší štart do života.

Investičné životné poistenie

Investičné životné poistenie je kombináciou životného poistenia a investíciami do podielových fondov. Každý klient si môže sám zvoliť, akú vysokú čiastku a do akého podielového fondu ju chce vložiť. Na poistnom trhu je dnes široká škála podielových fondov a je iba na Vás, ako dokážete svoje financie zúročiť. Naši špecialisti Vám poskytnú odborné poradenstvo a odporučia ideálne riešenie pre Vás.

Rizikové životné poistenie

Rizikové životné zaistí Vašu rodinu a Vašich blízkych. Je výhodné nie len pre zaistenie rodiny, ale je možné vďaka nemu tiež zaistiť poistenie úverov, pôžičiek a investícií. Rizikové životné poistenie je poistenie bez sporenia – celé zaplatené poistné je použité ku krytiu poistného rizika.

Výhody:
• Minimálne poistné (nemá sporiacu zložku)
• Možnosť vinkulácie (možnosť zaistenia pohľadávok v prípade úmrtia poisteného)

Variabilné životné poistenie

Variabilné životné poistenie kombinuje sporiacu zložku a rizikové životné poistenie. Na rozdiel od investičného životného poistenia rozhoduje poisťovňa o tom, kam budú finančné prostriedky investované a následne je Vám pripísané garantované zhodnotenie. Výhody variabilného životného poistenia
• garantovaný minimálny výnos rezervy poistenia
• možno si priebežne meniť parametre poistenia (pomer poistné a sporiace zložky, robiť mimoriadne vklady či výbery)

Úrazové poistenie

Každý človek je aj pri najväčšej opatrnosti vystavený riziku úrazu. Zodpovednosť za seba a svojich blízkych vám určite nedovoľuje spoliehať sa len na šťastné náhody.

Ktoré riziká si môžno poistiť

• trvalé následky úrazu
• smrť v dôsledku úrazu
• denné odškodné počas doby hospitalizácie v dôsledku úrazu
• trvalé následky s bolestným
• náklady spojené s prevozom telesných pozostatkov

Podstatou poistenia je poskytnutie poistnej ochrany poistenému v prípade úrazu počas trvania poistenia a vyplatenie 100 % poistnej sumy pozostalým v prípade smrti poisteného v dôsledku úrazu.

Čo vám úrazové poistenie prinesie

V prípade denného odškodného vyplatí poisťovňa poistenému za každý deň pobytu v nemocnici príslušnú dohodnutú sumu. Odškodné je v prípade hospitalizácie po úraze vyplácané maximálne 365 dní v priebehu dvoch rokov. v prípade trvalých následkov úrazu vypláca poisťovňa poistenému príslušné percento (1 % až 500 %) z poistnej sumy podľa lekárskeho ohodnotenia trvalého následku. Ide o vyplatenie jednorázového odškodnenia z poistnej sumy, dohodnutej pre prípad trvalých následkov. V prípade smrti poisteného vypláca poisťovňa pozostalým odškodnenie vo výške 100 % poistnej sumy dohodnutej v poistnej zmluve.

Cestovné poistenie

Súčasťou krátkodobého komplexného poistenia je:

• poistenie liečebných nákladov v zahraničí
• úrazové poistenie
• poistenie batožiny
• poistenie zodpovednosti za škodu
• ošetrenie vrátane predpísaných liekov
• hospitalizáciu
• prevoz do najbližšej nemocnice
• prevoz pacienta do vlasti, ak to zdravotný stav umožňuje
• prevoz telesných pozostatkov v prípade úmrtia

V prípade vášho ochorenia alebo úrazu v zahraničí sa preukážete poistkou. Ošetrujúci lekár zašle účet za poskytnutú zdravotnú starostlivosť na adresu nášho partnera - zahraničnej asistenčnej spoločnosti, ktorej adresa je uvedená na poistke.

Ak by ste predsa len museli v zahraničí zaplatiť účty za drobné ošetrenie alebo za lieky v hotovosti (cca 50 až 100 EUR), tieto výdavky vám preplatíme po návrate - do dvoch týždňov od predloženia lekárskych účtov.

Výhody cestovného poistenia

• zvýhodnené sadzby pre rodiny
• poistenie aj tých klientov, ktorí sa rekreačne alebo organizovane venujú športovým disciplínam
• možnosť dojednania poistenia inou osobou, ako je poistený

Súčasťou komplexného cestovného poistenia je poistenie liečebných nákladov v zahraničí, úrazové poistenie, poistenie batožiny a poistenie zodpovednosti za škodu. Ak cestujete na zájazd organizovaný cestovnou kanceláriou, súčasťou balíka komplexého cestovného poistenia je aj poistenie storna zájazdu.