Vznik a zameranie

 

JCMK Capital Solutions, a.s. vznikla zápisom do Obchodného registra v septembri 2009. Spoločnosť má sídlo a centrálu v Nitre a pracoviská na území celého Slovenska. Je maklérskou spoločnosťou špecializujúcou sa na poistenie majetku pre právnické a fyzické osoby na Slovensku.


JCMK Capital Solutions, a.s. nachádza pre Vás tie najlepšie riešenia hlavne pri poskytovaní maklérskych služieb v oblasti poisťovníctva a ponuke iných finančných a ekonomických služieb.

 

Hlavné ciele JCMK Capital Solutions, a.s.

- Sprofesionálnenie výkonu poradenstva pri vykonávaní kompletných poisťovacích služieb pre klientov.
- Zabezpečenie kompletného finančného poradenstva tímom expertov zo sféry poisťovníctva.
- Činnosť samostatného finančného agenta v sektore poistenia a zaistenia vykonávame na základe §7 zákona č.186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o doplnení niektorých zákonov.

 

Členstvo v profesných organizáciách

JCMK Capital Solutions, a.s. je členom Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve, ktorej členmi sú významné maklérske spoločnosti pôsobiace na slovenskom trhu. Zároveň rešpektuje Kódex etiky schválený SASP, ktorý vychádza z medzinárodných štandardov. SASP je členom BIPAR- The European Federation of Insurance Intermediaries

Mnohí z klientov JCMK Capital Solutions a.s. v súčasnosti využívajú výhody poistného programu stanoveného na základe výstupov z poistného auditu, iných potrieb ohľadom zabezpečenia všetkých činností poistením a aktualizáciou stavu majetku. Skúsenosti v tejto oblasti, profesionálny prístup zástupcov JCMK Capital Solutions a.s. a dokonalá znalosť poistného trhu sú zárukou spokojnosti klientov.

Ako maklérska spoločnosť máme uzatvorené poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní sprostredkovania poistenia na sumu 1,68 miliónov €.